EYP Croatia

Edukacija

Members Platform Guide

Ovaj vodič služi kao kratki prikaz kako funkcionira i čemu služi Members Platforma – platforma na kojoj su registrirani svi članovi i svi događaji unutar mreže Europskog parlamenta mladih u Europi

Members Platform Guide

Academics

Vodiči koji bi vam mogli pomoći u napredovanju i što kvalitetnijem sudjelovanju na zasjedanjima u Hrvatskoj i Europi:

The EU Institutional Triangle

Lisbon Treaty Changes

A Guide for Topic Overviews

The European Union: Functions, Competences, Development

Committee Work

Vodiči koji će vam pomoći pri pripremi za vođenje rada u odborima i rada s delegatima.

Chairs’ Guide on Committee Work and Debriefing

Resolution Writing Guide

Resolution Typing Framework for Boards

Introductory and operative phrases

Teambuilding

Vodiči koji će vam pomoći pri pripremi Teambuilding igrica.

Energisers

Teambuilding Handbook

General Assembly

Vodič kroz proceduru Generalne skupštine.

Rules of Procedure

Friendly and unfriendly amendment forms

Application Writing Guide

Vodič koji će vam pomoći pri pisanju što kvalitetnije prijave za pojedine uloge na zasjedanjima.

Application Writing Guide

Svi vodiči preuzeti su sa https://www.members.eyp.org/guides .